Voorwaarden

Arboboek is een website van Prevaris VOF. Voor onze leveringsvoorwaarden en privacy verklaring verwijzen we graag naar de home website van Prevaris.

Leveringsvoorwaarden:

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor Prevaris en haar opdrachtgevers. De voorwaarden maken deel uit van iedere door Prevaris aangegane overeenkomst. Op deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Prevaris is gevestigd te Zeewolde. Lees hier verder.

Privacyverklaring:

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke
gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij wij ons conformeren
aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aangezien onze verwerkingen
binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College
Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Lees verder.